Angličtina

Vážení rodiče,
Vaše dítě se bude seznamovat se základy cizího jazyka.
Chtěli bychom vám touto cestou vysvětlit, jakým způsobem bude kontakt s angličtinou
probíhat.
Jak víte, v minulých letech děti nedosahovaly právě skvělých výsledků v celosvětovém
měřítku. Bylo to tím, že výukové metody nebyly právě nejaktuálnější. Naši učitelé se však
v problematice vzdělávají a osvojili si novější postupy, které přinášejí velmi nadějné
výsledky.
Co očekávat nemůžete:
– učebnice
– pracovní sešity k mechanickému vyplnění, bez porozumění textu
– seznamy slovíček k naučení
– otázky typu „Jak se řekne …. anglicky?“
– překládání českých slov (vět) do angličtiny – na to dítě opravdu není zralé

Co tedy očekávat ve výuce můžete?
– naučíme vaše dítě poslouchat a rozumět sdělení v cizím jazyce.
– naučíme dítě umět zareagovat jednoduchými větami
– vybavíme děti základy dobré výslovnosti a intonace
– naučíme je reagovat pohotově a přirozeně na anglicky nabídnutý podnět
Jak poznáte, že to děláme dobře?
Problémem poslechové a komunikační výuky je to, že není „vidět“, neuvidíte vyplněná
cvičení v sešitě ani probrané stránky v učebnici. Uvidíte spokojené dítě, které se těší na
angličtinu, které umí anglicky bez zaváhání odpovědět na jednoduchou otázku (anglickou,
pochopitelně) a v jeho sešitku budou přibývat obrázky toho, co se naučíme. Texty, které
tam uvidíte, jsou pro vás, nikoli pro vaše dítě. Prosím, nežádejte je, aby vám je přečetlo!
Čtení a psaní v tomto stadiu je pro dítě velmi škodlivé a pokazí pečlivě budovaný systém
porozumění a mluvení.
Prosím uvědomte si, že mluvit česky se dítě učí šest let, než začne ve škole se čtením a
psaním. Umožněte vašemu dítěti si cizí jazyk osvojovat alespoň po dobu dvou let, než
začnou se složitým systémem čtení a psaní. Obzvlášť pro děti s dyslexií je to naprosto
nezbytné!
Několikrát do roka vás pozveme, abyste se přesvědčili, jak si naši žáčci vedou, jaké dělají
pokroky, co už se naučili.
S vaší trpělivostí a naší profesionalitou dosáhneme společně skvělých výsledků!