Děti seniorům – senioři dětem

Cílem projektu je nastartování větší angažovanosti ve prospěch seniorů a poukázání na mezigenerační propad, který vzniká vlivem lhostejnosti stran společnosti a bohužel především mladých lidí, kteří si seniorů neváží. Chceme přispět ke zlepšení a otevření interaktivních mezilidských vztahů napříč generacemi. Jde nám především o nastartování aktivního zájmu mladší generace ve prospěch seniorů Jeho realizace proběhne v Domově pro seniory Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm.  V rámci projektu budou organizovány programové bloky a v nich probíhající společenské a jiné aktivity. Jedná se o aktivity, které seniorům pomáhají v sebepoznání, v nalezení nového smyslu života a tím i k vytržení ze samotářského a stereotypního způsobu života společně se zlepšováním fyzických i mentálních dovedností. Díky pravidelným setkáváním, povídání, tvoření a hraní si s dětmi, senioři přijdou na nové živoucí myšlenky, mají radost ze shledání a vzájemné blízkosti.