Pohádka nás naučí

Mgr. Silvie Doláková –  práce s pohádkou, dle její metodiky a materiálů

Vezměte pohádku,

udělejte z ní básničku,

napište písničku,

vymyslete hru,

vytvořte pracovní list,

vyberte klíčová slova a využijte obrázky,

najděte problém a poraďte, jak ho vyřešit,

nabídněte chvilky pro zamyšlení nad tématem,

přidejte pohyb…

 

… a máte pohádkový projekt!

Téma známé pohádky se dá využít k práci s dětmi ve všech vzdělávacích oblastech.

Děti mohou najít prostor v každé výukové oblasti, jako je např. práce se slovní zásobou a rozvoj řeči, matematika a logické uvažování, příroda a svět okolo nás, výtvarné a pracovní činnosti, hudba a zpěv a pohyb.

 

jazykové části se zaměřujeme na práci s klíčovýni slovy z pohádky, jejich výslovnost, poslech a porozumění textu, řečové a komunikační dovednosti, později také zvládnutí čtení a psaní od slov k souvislým textům. Práce s říkadly a básničkami opevňuje vnímání rytmu jazyka, výslovnost a intonace.

Matematické aktivity a hry nabízí pochopení množství, počtu, operací, rozvoj logického myšlení a úsudku, vše na bázi pohádkového příběhu.

Svět okolo nás nám nabízí možnosti vnímání, posuzování vlastností věcí, jevů a světa lidí, umožňuje vcítit se do situace a dokonce nenásilně nabízí modely správného chování.

hudebních a pohybových aktivitách najdeme nové, neotřelé písničky (s karaoke pro zazpívání!), aktivity pro osvojení textu písniček, škálu pohybových her a námětů pro pohybové chvilky.

Děti by měly vnímat svět okolo sebe všemi smysly, a proto je ve složce výtvarných a pracovních aktivit pozornost věnována nabídce obrázků k vybarvení, stříhání, doplňovacích úkolů, rozvoji jemné motoriky, pravo-levé orientaci, také nápadů pro pracovní činnosti, jako např. vytvoření scény pro loutkové divadlo, výroba loutek, masek apod.

Velký důraz je kladen na aktivity vhodné pro děti s poruchami učení, zvláště dyslektiky.

 

Vidím, slyším, dělám – učím se! je moje heslo.

Proto v každém materiálu najdete obrázkové karty, kartičkové a stolní hry, pracovní listy s nejrůznějšími úkoly, říkadla a básničky k obsahu pohádky, písničky s karaoke, poslechová cvičení, nápady k rozvoji poslechu, soustředění, procvičení, výslovnosti, nácviku, opakování, naučení…

V každém projektu je okolo 80 – 150 souborů s 200 – 300 variantami aktivit, a také další složka s obecnými materiály. Obrázky a hry se tisknou, soubory mp3 se dají poslechnout v počítači.

Součástí každé složky je podrobný návod, jak soubory použít!

Děti by se měly učit postupně, od nejjednodušších poznatků a dovedností k těm složitějším. Proto se k pohádce často vracíme, zopakujeme to, co jsme se naučili a přidáme nové, o kousek pokročilejší aktivity. Dá se říci, že pohádka roste s dětmi od 2 let (práce se slovíčky, vytleskávání říkadel, poslech) až do 12 let (složitější úkoly, nebo například čtení a psaní v cizím jazyce).

 

Pohádkový projekt získal cenu vydavatelství Pearson ELT za nejlepší učitelskou inovaci (v kategorii lidové hlasování). V této soutěži hlasovali hlavně učitelé, kteří pohádky znají a pracují s nimi.

 

Pohádkový projekt Mgr. Silvie Doláková představila na mnoha konferencích po celé Evropě, prezentovala  jej dokonce na světové webové konferenci asociace učitelů angličtiny IATEFL YLT SIG (poslechněte si zde), na webináři portálu RVP, v rozhlase, o technice dokonce vyšla kniha v Portál.

Dětem se pohádky líbí pro širokou škálu a rozmanitost aktivit, pro živé, veselé písničky, příjemné a líbivé obrázky.