Dětská skupina

 

Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob podle počtu dětí ve skupině, což přesně vymezuje zákon. Na každých 6 dětí ale vždy připadá alespoň 1 pečující osoba. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální či zdravotnické profese. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Zařízení musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 hodin denně. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností.
Dětská skupina Montevláček zahajuje svou činnost od 1.září 2018. Nyní probíhá zápis dětí. Informace Vám ráda podá Mgr. Radomila Bryknarová na tel. 606 63 11 38.