Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výzva je určena pro základní a mateřské školy, které mohou předkládat projekty pro rozvoj vzdělávání. Spolufinancování školy je stanoveno na 0 % z celkových způsobilých výdajů. Podmínky výzvy jsou upraveny způsobem, aby předkládání projektů bylo jednoduché. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Naše MŠ se do projektu zapojila a pro realizaci si vybrala šablony Osobnostně sociální rozvoj pedagogů, Matematická pregramotnost a personální šablonu Školní asistent. Projekt bude realizován do 31.8.2019.

 

<img src=”http://www.montevlacek.cz/wp-content/uploads/2017/11/stažený-soubor.jpg”>